About

Visual Story behind Geert’s work

[EN] The works of Geert de Bruijn are observations of existence, his visual story about culture and nature, matter and spirituality. Art, without a political or moral message, as an extract of the world around us.

Geert de Bruijn shows us universal truths, personified by gods and goddesses, communicated through archaic forms and shapes. They symbolize the process of Birth, Life and Death, and are the carriers of Time and Space. They form the center on each canvas: they are the beginning and the end.

[NL] De werken van Geert de Bruijn zijn observaties van het bestaan, zijn beeldverhaal over cultuur en natuur, materie en spiritualiteit. Kunst, zonder politieke en morele boodschap, als extract van de wereld om ons heen.

Geert de Bruijn toont ons universele waarheden, gepersonifieerd door goden en godinnen, en opgetekend in archaïsche vormtaal. Zij zijn het proces van Geboorte, Leven en Dood, de dragers van Tijd en Ruimte. Zij vormen het middelpunt op elk doek: het begin en het einde.