Book 35 jaar met de moedergodin

[EN] This book is about the mother goddess. The mother goddess has been the source of De Bruijn’s creative existence for 35 years. She is the starting point in all his works. The ‘conditio sine qua non’, because without her nothing exists; the woman from whom all life springs. She inspires De Bruijn again and again when imagining his comprehensive world.

The path of this artist – who literally ‘developed’ along the way – became deeper and provided new perspectives; a spiral that has a fixed beginning and an open end…

This book is written by Harry van den Berselaar.

Click here to see the pages of this book.

Interested in a limited edition of this book with box? Please contact us by sending an email to info@geertdebruijn.com for the price and options.

[NL] Dit boek gaat over de moedergodin. De moedergodin is al 35 jaar de bron voor De Bruijns creatieve bestaan. Bij al zijn werken vormt de moedergodin het beginpunt. De ‘conditio sine qua non’, want zonder haar bestaat niets. De vrouw uit wie al het leven voortkomt. Zij inspireert De Bruijn steeds opnieuw bij de verbeelding van zijn veelomvattende wereld.

Het pad van deze kunstenaar – die zich gaandeweg letterlijk ‘ontwikkelde’ – werd dieper en zorgde voor nieuwe perspectieven; een spiraal die een vast begin kent én een open einde…    

Dit boek is geschreven door Harry van den Berselaar.

Klik hier om de pagina’s van dit boek te bekijken.

Interesse in een gelimiteerde uitgave van dit boek met doos? Neem contact op via info@geertdebruijn.com voor de prijs en mogelijkheden.